Groep 6: Jouw energie & stroomkringen

Hier zijn de Energielessen voor groep 6 te downloaden die als losse module horen bij het Ontdek Kasteel. In de inleiding leest u meer over de opzet, het materiaal, de inhoud, de verantwoording en achtergrondinformatie. De module is tot stand gekomen dankzij financiële steun van EPZ

Lesmateriaal