Lesmodules Energie

Via deze site zijn de Energielessen te downloaden die als losse module horen bij het Ontdek Kasteel. Deze energielessen zijn bedoeld voor de groepen 6, 7 en 8 van het basisonderwijs om kennis te maken met het thema energie. In de inleiding hieronder leest u meer over de opzet, het materiaal, de inhoud, de verantwoording en achtergrondinformatie. Deze module is tot stand gekomen dankzij de financiƫle steun van EPZ.

De lessen van groep 6, 7 en 8 hebben allen globaal dezelfde opzet. Iedere groep start met een of meerdere basislessen. In deze basisles(sen) wordt de basis gelegd voor de overige lessen. Het is een les om het thema te introduceren en om de noodzakelijke voorkennis te activeren. Indien u in uw reguliere methode al aan de doelen uit deze les heeft gewerkt, kunt u deze les overslaan.

Na de basisles(sen) volgen de lessen. Deze lessen bestaan uit zelfstandig door de leerlingen uit te voeren activiteiten die door de leraar worden ingeleid en afgesloten met een korte nabespreking.

Deze lessen bevatten ook verdiepingsopdrachten. Dit zijn opdrachten die gebruikt kunnen worden voor leerlingen die eerder klaar zijn en voor leerlingen die extra uitdaging kunnen gebruiken.

De lessen van groep 6 en 7 sluiten af met extra opdrachten en de lessen van groep 8 sluiten af met verdiepingsopdrachten.

Waar mogelijk zijn de lessen opgezet aan de hand van de stappen die horen bij onderzoekend en ontwerpend leren. Vooral het voorspellen heeft binnen deze stappen een belangrijke plaats. Dit komt waar mogelijk naar voren. Vanuit het Ontdek Kasteel bent u gewend dat de kinderen vooral met hun handen werken. In de activiteiten van groep 6 en 7 is dit terug te vinden. Echter de stof voor groep 8 leent zich hier minder voor. Vandaar dat deze lessen afwijken van de werkwijze die u in het Ontdek Kasteel gewend bent.