Groep 8 – Transport & Logistiek in de havens

Hier zijn de Havenlessen voor groep 8 te downloaden die als losse module horen bij het Ontdek Kasteel. In de inleiding leest u meer over de opzet, het materiaal, de inhoud en aanvullende informatie. De module is tot stand gekomen dankzij financiële steun van Zeeland Seaports.

Lesmateriaal