Havenlessen

Via deze site zijn de Havenlessen te downloaden die als losse module horen bij het Ontdek Kasteel. De lessen zijn bedoeld voor de groepen 6, 7 en 8 om kennis te maken met het thema Haven. De module is tot stand gekomen dankzij de financiële steun van Zeeland Seaports.

De lessen van groep 6, 7 en 8 hebben allen dezelfde opzet:

  • Leerkrachtinformatie met een overzicht van de lesduur, het doel, de benodigdheden, de gerelateerde woorden en de werkvorm.
  • Werkblad leerling met de opdrachten, waarmee ze in twee- of viertallen zelfstandig aan de slag kunnen.
  • Indien van toepassing: Antwoordkaarten
    Opdrachten waar een eensluidend antwoord bij gegeven kan worden, zijn voorzien van een antwoordkaart. Bij één les kunnen dus meerdere antwoordkaarten beschikbaar zijn. Op deze manier kunnen leerlingen alvast een opdracht nakijken, zonder dat ze het antwoord op de volgende vraag al zien.