Het Ontdek Kasteel

Wat is een Ontdek Kasteel?

Het Ontdek Kasteel is het lesconcept voor techniek in het basisonderwijs. De doorlopende leerlijn voor groep 1 tot en met 8, is opgesteld volgens de Kerndoelen Techniek, waardoor de school die in één keer dekt! Uitgangspunt van het Ontdek Kasteel is om het onderwijzen van techniek voor elke leerkracht mogelijk te maken.

Het Ontdek Kasteel bestaat uit 4 onderdelen:

  • een centrale kast met voorraad
  • een kast met 20 activiteiten voor de onderbouw (groep 1,2)
  • een kast met 30 activiteiten voor de middenbouw (groep 3, 4, 5)
  • een kast met 30 activiteiten voor de bovenbouw (groep 6, 7, 8)

Bij elke activiteit horen materialen die de kinderen uitnodigen techniek te ontdekken. Elke activiteit is voorzien van lesbeschrijvingen voor leerkracht en leerling en alle benodigde materialen. Vanaf groep 1 heeft ieder leerjaar 10 techniek activiteiten.

Verbruiksmaterialen kunnen niet via deze site besteld worden. Download hier de nabestellijst voor Het Ontdek Kasteel (via de ckc webshop).